• Ems' Stories

    [Us] Chapter 13: Ex

    Tôi đã mắc một sai lầm. Tôi chẳng bao giờ muốn thừa nhận cảm giác của bản thân mình với một người khác, và người đó lại là em, người mà tôi đã viện hàng trăm hàng ngàn lí do, thậm chí đánh lừa cảm xúc của bản thân rằng mình chẳng cần người như An. Nhưng ngược lại, người tôi cần nhất luôn là em và người tôi làm tổn thương nhiều nhất cũng là em. Tôi tìm điện thoại sau một đêm say khướt nhưng không thấy. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu tôi chính là tôi đã gửi tin nhắn cho em, sau khi gọi…