• 999 Letters for You

  [999LFY] Letter III

  Dear you,  Have you been there yet? Have you been to your fucking gorgeous, beautiful, powerful, self-admiring and loving  world that you never stop dreaming? And I am sure you were there, you have been there, you are there, and you will be there soon.  When I see your face, I don’t know why I have memorized the first time I met you. Was I such an idiot? You are growing up now, but not yet. I memorize every time I have sent you any documents that I think were useful for you.  I received nothing except the reluctant appreciation.  You said that was the garbage, it was useless papers…

 • 999 Letters for You

  [999LFY] Letter II

  Sometimes you get hurt more than you know. Sometimes you let people hurt you more than you are aware of. All you need is a person staying by your side to understand who you are and get who you are. You don’t need a person explaining why everything happened, as you are not such an idiot. You have enough brain, you are capable of everything. You are just full of emptiness. First, the fucking emptiness is just take a little space in your body. Now, your emptiness is your fulfillness. The fucking fulfillness that everyone is keep searching for.

 • Ems' Stories

  [Us] Chapter 15: Khả

  Một vài người uống rượu vì thích, còn một vài người uống chỉ vì buồn, một vài người còn lại chỉ vì chẳng có gì để nghĩ. Tôi không biết tại sao mình lại uống rượu. Tôi cứ mãi bâng khuâng điều đó, “vì rượu có ngon lành gì đâu” –  An nói bâng quơ, ngồi thừ ra đó, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Tôi không quá thân với nó nhưng vẫn biết rằng, nó là một con người sâu sắc, không quá già đời nhưng nó cho tôi cái cảm giác nó nhìn thấu mọi thứ mà tôi đang giấu kín. Tôi không thích ai đó quá…